Gedichten van Gerrit de Jong, gepubliceerd in de Goudsche Kerkbode tussen 1928 en 1933.